Mirosław Rusinek

Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie.

1991 - 1996 Liceum Plastyczne w Rzeszowie, dyplom w pracowni snycerstwa

1998 - 2003 Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, kierunek - malarstwo, dyplom w pracowni prof. L. Misiaka

Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe.

Maluje monumentalne formy abstrakcyjne oraz mniejsze formy aktu wpisanego w pejzaż. Łączy tradycje polskiego koloryzmu z nowoczesną, abstrakcyjną a zwłaszcza w aktach, dekoracyjną formą. Mocno związany ze środowiskiem krakowskim. Zajmuje się również pracą pedagogiczną, uczy malarstwa w rzeszowskim ZSP.